תנאים לסגירת תיק פלילי

תנאים לסגירת תיק פלילי

ישנם תנאים לסגירת תיק פלילי, חלק מתנאים אלו כוללים את התערבותו של עורך דין פלילי שיבחן האתם ניתן ראשית לעמוד בתנאים אלו.

לא פעם, המשטרה בוחרת לסגור תיקים ממספר עילות גם כשעומדות להן ראיות המאפשרות העמדה לדין, הסיבה לכך היא לתת לכל אדם הזדמנות לחזור למוטב.

מדינת ישראל דוגלת לא רק בענישה על ביצוע עבירה, אלא גם מאפשרת שיקום והחזרה של אנשים למעגל החיים הנורמטיבים.

אחת הדרכים המוכרות לסגירת תיק פלילי היא הליך של הסדר מותנה שלא פעם הפך להיות אלטרנטיבה שבה משתמשת לא פעם התביעה.

ישנם כמה תנאים שיש לעמוד בהם בעת סגירת תיק פלילי. אם ברצונך לדעת יותר על הנהלים ותנאים מסוימים לסגירת תיק פלילי, חשוב לעבור על הפרטים עם מאמר זה. הנושאים הבאים יסבירו ויידונו בדברים החשובים שיש לעשות בעת סגירת תיק פלילי.

כאשר לא הובאו אישומים רשמיים, ייתכן שתיק פלילי ייסגר בכמה דרכים. למרות ששוטר אולי האשים באופן זמני כל אדם כחשוד בתיק הפלילי, שירות התביעה עשוי תמיד להחליט שלא להגיש נגדו אישומים רשמיים. זה רק אומר שהתיק הפלילי כבר לא יגיע לבית המשפט. זה קורה בתיקים פליליים שבהם שירות התביעה אינו מאמין שהם אספו כמה שברי ראיות הדרושים לרכישת הרשעה. ישנם מקרים שבהם אתה יכול לתבוע פיצוי אם אינך מחויב רשמית בגין פשע ספציפי.

במקרים מסוימים, כאשר מתבצע מקרה הנוגע לעבירות חמורות פחות, הם עלולים גם לשלם עונש קבוע. הם עשויים גם לקבל הודעה כי חיובים בוטלו.

סכומי עונשין קבועים

עבור המקרים שניתן לנהל באמצעות תשלום סכום קבוע כעונש, תקבל הודעה הנוגעת לעונש הקבוע של השוטר. הודעה זו מציינת את העבירה שאתה מואשם וסכום ספציפי שאתה נדרש לשלם. כמו כן נקבע בהודעה משך הזמן לתשלום הסכום אם אתה טוען ומודה שאתה אשם בתיק שחויב עליך.

לאחר שתשלם את הסכום עבור העונש הקבוע, אז התיק כבר נסגר. עם זאת, אם לא תשלם את הסכום עבור העונש, השוטר יביא את התיק לבית המשפט קמא. בית המשפט רשאי להרשיע אותך בעבירה שצוינה בהודעה על העונש הקבוע ללא כל אזהרה נוספת. אלא אם כן, ביקשת בתוך פרק הזמן שצוין בהודעה כי עניינך נדון בבית המשפט. לא ניתן לערער על החלטת בית המשפט. אך ניתן יהיה לפנות לערכאה גבוה יותר של בית הדין, אין זה מחייב כי התוצאה תהיה אופטימלית במקים בהם העונש הוא תשלום של קנס כספי זניח.

החלטות על הורדת חיובים

כאשר האישומים מבוטלים, שירות התביעה סבור שאתה אשם; עם זאת, לא יתקיימו הליכים בבית משפט קמא. לאחר מכן, יהיה לך מכתב משירות הפרקליטות על החלטת האישומים על ירידה. ההחלטה לבטל את האישומים עשויה לספק תנאי מסוים שעליך לעמוד בו.

קורבן בתיק פלילי כזה לא יכול להחליט אם תועמד לדין או לא. ההחלטה תמיד מגיעה מטעם התביעה.

זמין 24/7