שחרור בערבות

שחרור בערבות

שחרור בערבות – הדגשים החשובים

שחרור בערבות, מה זה אומר, מהם הדגשים החשובים וכיצד יש להתנהל מאותו הרגע בו בוצע שחרור בערבות.
ישנם מקרים רבים בהם רבים בוחרים לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי, שיכול להמיר את מעצרו של אדם על ידי התניה של שחרור בערבות.

חשוב להכיר כי במקום לשהות במעצר עד לתום ההליכים, אדם יכול לחזור באופן מיידי לשגרת חייו עד לסיום ההליך המשפטי והפלילי בו הוא נמצא, וזאת בתנאי ויבוצע מהלך של שחרור בערבות, רבים לא מכירים את הנושא, ולכן החלטנו לקחת על עצמנו לענות לכם על 4 שאלות מרכזיות שעולות בנושא זה.

שחרור בערבות – שאלות ותשובות

מה זה בכלל שחרור בערבות ?

המונח שחרור לא קשה להבנה, מדובר על שחרור של נאשם (או חשוד בחלק מהמקרים) וזאת תמורת תשלום ערבות, או חתימה על ערבות כלומר באם יבצע הנאשם עבירה יהיה החותם עליו יכול גם הוא להיות מואשם בפלילים.
יחד עם זאת לערבות מתווספים מספר תנאים והגבלות עליהם הוא מחויב לשמור בעת שחרורו.

תנאים עליהם מתחייב המשוחרר בערבות :

 • לא לשבש את מהלך החקירה : באם קיים חשש שמא אותו משחורר בערבות עלול לשבש את מהלך החקירה, משמע ליצור קשר עם עדים ולתאם מולם גרסאות, להגיע לזירה בה אירע המקרה ולהשמיד ראיות היכולות להפליל אותו.
 • הגעה לחקירה\ בית משפט באם יידרש : החשוד מתחייב בעת שחרורו בערבות להגיע לכל חקירה אליה יזומן, לרבות הגעה לבית משפט באם יידרש לכך.

כיום קיימת נטייה מאוד גדולה של מערכת אכיפת החוק לשחרר חשודים בערבות, זאת בכדי להקל על החשודים והנאשמים, כמובן שכל אלו נלקח בחשבון חומרת העבירה בה חשודים.

איזה סוגי שחרור בערבות קיימים ?

קיימים מספר של סוגי שחרור בערבות שעליהם יכול לפסוק בית משפט, זאת בכדי לשחרר את האדם שנאשם מבית הכלא.
בכל אחד מסוגי שחרור בערבות אלו נבחנים חומרת האישום, הסיכון הקיים בשחרורו של אותו אדם (כלומר, האם הוא מהווה סכנה לציבור), האם אותו אדם הוא אחד שעלול לשבש את מהלך החקירה או לברוח אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל בדרכים לא חוקיות.

 • שחרור בערבות בתמורה לכסף : אחד מסוגי השחרור הנפוצים ביותר, במקרה זה יפיק הנאשם סכום של כסף אותו יקבע בית המשפט, יש מקרים בהם מדובר על סכומים גבוהים מאוד.
 • ערבות באיסור יציאה מהארץ : במקרה זה יפקיד הנאשם את הדרכון שלו בבית המשפט, מה שימנע ממנו יציאה מהארץ אל מדינות זרות.
 • איסור כניסה למקום העבירה : בחלק ממקרי שחרור בערבות, יופעל על הנאשם צו איסור כניסה לעיר או יישוב, זאת לפי החלטה שהתקבלה בבית משפט. (כפי שכבר צוין זאת במטרה למנוע את שיבוש מהלך החקירה).
 • הגעה לתחנת המשטרה אחת ליום : יש מקרים בהם יורה בית המשפט על הנאשם להגיע אל תחנת המשטרה בכל יום, זאת בכדי לחתום ולהעיד כי אכן הוא מבצע את תנאי השחרור שלו, כל זאת יתבצע בתחנת המשטרה שקרובה למקום מגוריו של הנאשם.
 • איסור יציאה מהבית בשעות מסוימות : בית משפט יכול גם להורות על איסור יציאה מהבית בשעות שמוגדרות לכך, בדרך כלל בשעות הלילה.
  בחלק משחרור בערבות ניתן יהיה לשחרר למעצר בית בערבות, כלומר הנאשם יימצא במעצר בית מלא וזאת בתנאי המקבילים לשחרור בערבות.
  כלומר יציאה למעצר בית בתנאים מקבילים ביניהם גם הפקדת סכום כסף גבוה.

באיזה נסיבות יכולים להשתחרר בערבות ?

ראשית לפני שחרור בערבות, בית המשפט ישים לעצמו לדגש את הדבר החשוב ביותר והוא שמירה על החקירה, מניעה מהנאשם לפגוע בציבור ובסביבה לרבות שיבוש מהלכי חקירה.

הדרך הראשונה :

הוגש כתב אישום, המשטרה כמובן תדרוש במקרה זה מעצר עד לתום ההליכים, כל בית משפט תמיד דוגל בדבר אחד והוא חרותו של אדם, בוחן לעומק את האפשרות באם ניתן לשחרר את אותו אדם בערבות, באם מהלך זה של שחרור בערבות יכול לפגוע בחקירה.
אם לקיימת סכנה שכזאת, בית המשפט ישקול בחיוב מצב של שחרור בערבות.

הדרך השנייה :

הדרך השנייה הקיימת לשחרור בערבות, מצב בו אדם נמצא בחקירה, אך המשטרה לא מבקשת את מעצרו עד לתום ההליכים, במקרים כאלו יותנה באופן אוטומטי האפשרות לשחרור בערבות.
גם במקרה דנן, הדגש הוא שמירה על חירות של האדם עד אשר יוחלט אחרת על ידי שופט בית משפט.

כאן גם יכול בית המשפט להורות נגד ההחלטה שהתקבלה במשטרה, ולחייב מעצר עד תום ההליכים.

האלמנט העיקרי הקובע את אפשרות השחרור הוא חומרת העבירה, לרבות עבירות כגון : פגע וברח (תאונות דרכים, תקיפת בן או בת זוג או בעבירות מסוג שונה.

איך נקבע גובה הערבות שנדרש לשלם ?

כמו שכבר הובהר, בית המשפט מורה על הנאשם לשלם ולהפקיד סוכם כסף בתנאי לשחרורו, זאת להבטיח עמידה בתנאים שהוצבו לו.
הסיבה המשפיעה על גובה התשלום הוא דרישת המשטרה, האם אותו אדם נדרש מבחינתה על מעצר עד תום הליכים או שמא אינה דורשת זאת.

אם המשטרה מבקשת להשאיר את הנאשם במעצר עד תום הליכים, צפוי כאן תשלום ערבות הרבה יותר גבוה.

יחד עם זאת, ייבחן עברו הפלילי של הנאשם, באם קיים לו עבר פלילי עשיר, גובה הערבות יהיה בהתאם.

שלבי החקירה, אם מדובר על חקריה בשלבים מתקדמים יותר, גובה הערבות יהיה נמוך, כמובן שכל זה תלוי בממצאי החקירה, אם ממצאי החקירה מחייבים את האדם לשהות במעצר, לא תעלה האפשרות של שחרור גם לא בערבות גבוה מאוד.

שחרור בערבות – מידע נוסף

כחלק משחרור חשוד בערבות ישנם מספר דגשים חשובים אותם יש להכיר, אלו הם הדברים שמומלץ להכיר ולדעת בכדי להתמודד נכון עם הליך פלילי שלכם או של הקרובים לכם.

שחרור כספי ערבות

שחרור כספי הערבות ניתן רק לאחר 180 ימים וזאת באם לא הוגש כתב אישום נגד החשוב במהלך תקופה זאת.

אם חלף משך הזמן של 180 ימים ולא שחורר פקדון הערבות, הוא יכלול בתוכו הפרשי ריבית שאלו מחושבים מיום ההפקדה ועד ליום בו הוחזר הפקדון.

הסטטוס של החזר כתב הערובה ובירור החזר הכספים מעודכן באתר משטרת ישראל, למעבר לאתר לבדיקת סטטוס ערבות ניתן ללחוץ כאן.

מי זכאי לקבלת כספי הערבות? מי שהפקיד את הערובה כחלופה למעצר ושני התנאים שהוזכרו לעיל מתקיימים לגביו.

התנאי הראשון – תוקף ערבות לא הוארך על ידי בית הדין.

התנאי השני – עברו מעל 180 מיום ההפקדה ולא הוגש כתב אישום על ידי הפרקליטות.

שחרור בערבות מחיר

מהו מחיר שחרור חשוד בערבות וכיצד הוא נקבע?

כאשר נאשם משוחרר בערבות, מורה בית הדין על החשוד להפקיד סכום כסף וזאת בכדי לוודא שאכן אותו חשוד יעמוד בתנאים המגבילים שהוטלו עליו.

הגורם המשפיע ביותר על מחיר השחרור הוא האם המשטרה מבקשת לעצור את החשוד עד לסיום ההליכים או לא. באם המשטרה מבקשת לעצור את החשוד עד לתום ההליכים גובה התשלום יהיה גבוה הרבה יותר.

גורם נוסף הקובע את גובה התשלום בשחרור הוא חומרת העבירה, האם קיימת מסוכנת של האדם לחברה וגורמים נוספים.

מכאן כי לא קיים מחיר מינימלי או מקסימלי שלפיו נקבע שחרור חשוד בערובה, אך יחד עם זאת לרוב הסכומים עומדים על כמה אלפי שקלים, סכומים ריאלים שאותם יכול להשיג אותו חשוד אך יחד עם זאת יצרו הרתעה להחזרת הסכום.

חתימת ערבות על מעצר בית

חתימת ערבות על מעצר בית היא שונה משחרור חשוד בערבות אך יש בה דימיון, ישנם מקרים בהם מעצר בית הוא ניתן ללא הפקדת ערבות.

מעצר בית גם הוא יכול להיות מלא או חלקי, יחד עם זאת ישנם מקרים בהם הערב חותם על סכום בכדי שהחשוד ישוחרר למעצר בית. הערב החותם על השחרור הוא גם המפקח בחלק מהמקרים וישנם מקרים בהם הערב אינו מפקח על החשוד.

באם החשוד יפר את תנאי השחרור יהיה מחויב הערב בתשלום הסכום עליו התחייב, לרוב סכומים אלו עומדים על אלפי שקלים בודדים.

שחרור בערבות צד ג'

בית הדין ראשי לקבוע את שחרור החשוד בתנאי מגבילים, אחד מהתנאים המגבילים הוא הפקדת ערבות כספית, יחד עם זאת ראשי בית הדין לקבוע כי הערבות תגובה על ידי צד ג' אותו צריך להביא החשוד בכדי שיהיה מגובה.

כלומר החשוד צריך להביא גורם מטעמו שיהיה אחראי על תנאי השחרור שלו והוא זה שיחתום על שחררו.

זמין 24/7