סוגי ענישה בעבירות פליליות חמורות

סוגי ענישה בעבירות פליליות חמורות

ישנם לא מעט סוגי ענישה בעבירות פליליות חמורות, זה לרוב נראה כי מאסרר הוא סוג הענשיה שבו בתי הדין משתמשים, אך המציאות היא כזאת שמנגד למאסר קיימות חלופות ענישה שונות.

הסיבה לכך היא כי המערכת לא רוצה רק להעניש את אותם עבריינים אלא גם לשקם אותם, שיקום הוא חלק בלתי נפרד מהחשיבה של מערכת המשפט בישראל, היא יוצרת מנגנוני ענישה שכוללים גם עזרה לזולת, שזאת בעצם הדרך בה עבריינין מחזירים את חובם לחברה על כך שפגעו בה.

ראשית אם אתם מתמודדים מול ענישה בתחום פלילי, יש להתייעץ עם עורך דין פלילי שיבחן את הנושא ויוודא שמא קיימת חלופת מאסר, לא פעם בזכות ייצוג ראוי ומקצועי יכול סנגור מקצועי להקל בסוג הענישה החמורה של המון מורשעים.

ישנם עונשים שונים בגין עבירות פליליות חמורות. עם זאת, הבסיסיים כוללים שלושה שלבים אם אדם מודה באשמה או מורשע:

1. מעצר.

2. הסדר טיעון או הרשעה.

3. גזר דין.

השלב השלישי, שהוא גזר הדין, יכול להתבצע בצורות שונות. הרשימות הבאות מספקות סקירה כללית על סוגי העונשים הפליליים והעונשים העשויים להטיל על אדם שהואשם כאשם בעבירה:

• עונש מקביל – ניתן לרצות זאת במקביל לעונש נוסף שהוטל קודם לכן.

• עונש רצוף – זה קורה ברגע שנאשם כבר הורשע בכמה סעיפים. העונשים על כל פשע מוסיפים לאחרים. בכך, המשפט יתחיל מיד עם פקיעתו של הקודם.

• משפט נדחה – זה קורה לאחר שהיישום נדחה עד למועד מאוחר יותר.

• קבע משפט – זה בדיוק כמו משפט קבוע שבו יש משך זמן קבוע לעונש.

• משפט בלתי מוגדר – זה ההפך ממשפט קבוע בו משך הזמן לעונש יהיה "לא פחות מ" או "לא יותר מ". משפט זה יכול להינתן בדרך כלל על פי החוק במדינות.

• מאסר עולם – ייצוג של נטילת עבירה פלילית חמורה. הנידון נענש על שבילה את חייו שנותרו בכלא.

• גזר דין חובה – הוא נוצר על ידי חוקים או מדינות פדרליות ומייצג מתן עונש שלגביו חבר מושבעים אין שיקול דעת. המשמעות היא שלא ניתן להטיל מאסר על תנאי, או שלא ניתן לדחות את העונש. לכן, אין לשופט ברירה אלא להוציא עונש חובה.

• עונש מרבי – הוא מייצג את גבול העונש, שמעבר לו לא ניתן להחזיק את הנידון במעצר כזה.

• עונש מינימלי – הוא מייצג את העונש המינימלי שאדם מורשע צריך להוציא בכלא לפני שהוא זכאי לשחרור או לשחרור.

• עונש חזקת – הוא מציין עונש רגיל או מתאים לכל עבירה שישמשה כבסיס עבור השופט בעת מתן העונש. זה נחשב גם יחד עם כמה גורמים רלוונטיים כמו נסיבות מקלות או מחמירות בזיהוי העונש בפועל.

• משפט שטוח או ישר – זהו סוג של משפט קבוע ללא מינימום או מקסימום.

• משפט מושעה – יש לו שתי משמעויות שונות. הראשון עשוי להתייחס לדחייה או למניעת הכרעת עונש בעקבות הרשעתו של אדם. השנייה עשויה להתייחס לדחיית ביצוע העונש לאחר הכרעתו.

ענישה במהלך חקירה

ישנם מקרים בהם קיימת סוג של ענישה במהלך החקירה, הליך זה מעצר עד תום הליכים, מדובר על מקרים בהם האדם מהווה סכנה מיידית לחברה והמשטרה יכולה לדרוש מעצר עד לתום החקירה, מסיבות שונות בינהין:

  • שיבוש מהלך החקיה.
  • אפשרות שמא החשוד יברח מהארץ.
  • ייתכן והחשוד מהווה סכנה מיידית לחברה.

במקרים כאלו ניתן למצוא חלופה כגון שחרור בערבות, לשם כך יש להתייעץ ולמצוא את הסנגור הנכון שיבחן את הנושא וימליץ על כך.

מכאן מסתכם כי סוגי ענישה בעבירות פליליות חמורות הן מגוונות, זה יכול להיות מאסר למשך שנים ארוכות, חלופת המאסר בעבודות שירות לרבות קנס או לא פעם סגירה של התיק ללא הרשעה כלל.

זמין 24/7