מדוע שוטרים עוצרים חשודים

מדוע שוטרים עוצרים חשודים

מדוע שוטרים עוצרים חשודים ? אתם עשויים לתהות לגבי הסיבות שבגללן המשטרה עוצרת חשודים. למעשה, יש להם סמכות לעצור חשוד עם או בלי צו. אך מודוע שוטרים עוצרים חשודים, לא פעם הרבה חשודים שואלים את עצמכם מהן הסיבות למעצר, אחרי הכל נטילת החופש של כל אחד היא מאורע מלחיץ מאוד ויש לבחון את הסיבות בגללם שוטרים עוצרים חשודים, האם יש להם סמכות לבצע זאת ועד כמה מותר להם להאשיר אדם במעצר עוד לפני הבאתו לבית הדין.

מעצר עם צו

תלוי בסיבת המעצר וחומרת העבירה. אם מישהו חשוד בביצוע מעשה פלילי או עבירה, ניתן להוציא שופט. מוצג צו מעצר או זימון המחייב את החשוד להתייצב בפני בית משפט השלום.

צו הבקשה למעצר כולל את פרטי החשוד יחד עם פרטי העבירה שביצע לכאורה. מסמך משפטי זה ניתן אם העבירה נידונה במאסר או בכתב אישום,כלומר באם ייתכן ובהתאם לראיות שנאספו וסיבת המעצר, גזר הדין יכלול בתוכו מאסר בפועל או שכתובת החשוד אינה מספקת לצורך ריצוי זימון.

מעצר ללא צו

למשטרה סמכות לעצור אדם גם ללא צו מעצר. הם יכולים לעצור כל מי שלדעתם סביר שביצע עבירה, או חשוד שביצע עבירה, או שעומד לבצע עבירה.

למשטרה סמכות לעצור גם ללא צו בשל מספר סיבות, כולל:

כדי לדעת מדוע שוטרים עוצרים חשודים יש לבחון את ההיבט של שמירה על אורח חיים תקין לאזרחים, המדינה מחויבת לספק לכל אדם הגנה ובטחון, באם קיים אדם אשר פוגע בבטחון של אחר לרבות רכושו של אדם אחר, ראשית המשטרה כחלק ממניעה של הדברים לעצור את החשוד במקום. במקרה בו אדם נמצא במעצר, הוא ראשי לפנות אל עורך דין פלילי בתל אביב או בעיר מגוריו, שיגן עליו וימצה את כל זכויתיו עד תום.

 לוודא את שם החשוד או כתובתו

למשטרה יש עילה למעצר כדי לקבוע את פרטי החשוד כמו שמו וכתובתו. למשל, השוטרים אינם יודעים את שמו או כתובתו של החשוד, או שלא ניתן למצוא את שמו והכתובת בקלות, או שהם סבורים שהם קיבלו שם או כתובת בדויים. כלומר באם קיים חשש שמא אותו אדם שביצע את העבירה או חשוד יחמוק מהמשטרה, עד לבירור של כל הפרטים האלו על מקום הימצאותו של אדם ראשית המשטרה לעצור ולעכב אותו.

למנוע מהחשוד לבצע עבירה

מעצר ללא צו יכול להיעשות על ידי המשטרה אם היא צריכה להציג את החשוד כאחד שעלול לגרום חבלה, גרימת מעשה פלילי שלא כדין, וגורם חבלה פיזית לאנשים אחרים או לעצמו. השוטרים עשויים להזדקק גם לעצור אדם ללא צו שימנע ממנו לבצע עבירה נגד הגינות ציבורית או גרימת נזק לרכוש. מכאן כי כל סיבה העלולה לגרום לנזק ופגיעה בציבור על ידי אותו אדם והמשטרה רואה לנכון, ראשית לעצור אותו.

סיבות נוספות לכך ששוטרים עוצרים חשוד גם ללא נוכחות של צו, כוללים הגנה על אנשים פגיעים מפני החשוד, מניעת הפרעה של תביעה בגין עבירה עקב היעלמותו של החשוד, או התרת חקירה יעילה ומהירה.

מחשבות אחרונות

שימו לב כי ייתכן שגורם אפשרי קיים בזמן המעצר, בין אם החשוד עשה עבירה מסוימת ובין אם לא. מעצר זה תקף כל עוד הוא בהתאם לסיבה האפשרית, ללא קשר אם אותו אדם חף מפשע. כלומר המשטרה יכולה לעצור אדם לפי בדיקת המקרה ועד לבירור האם קיימת כל סוג של אשמה נגדו. במקרה ובו אדם נמצא תחת מעצר יש לוודא וליצור קשר עם עורך דין פלילי שידאג לשחרור מיידי ממעצר עוד לפני התחלת כל החקירה.

זמין 24/7