זיוף תעודת זהות

זיוף תעודות זהות

זיוף תעודת זהות נחשבת לאחת מהעבירות החמורת ביותר, עבירה זאת יכולה לכלול בתוכה פגיעה בבטחון המדינה במקרים מסוימים.

סוגי המסמכים שניתן לזייף בקלות במדינת ישראל הם רבים, תעודות זהות היא אחת מהמוביליות של הרשימה. לא פעם ניסתה ממשלת ישראל לבצע שינויים רבים במסמכים בכדי לנסות ולמגר את התעופה, רק לפני שנים אחדות נוצרו תעודות זהו דיגיטליות הכוללות שימוש בטביעת אצבע.

תיאור זיוף ע"פ החוק

יצירה, ניצול, שינוי, שינוי או בעלות על כל מסמך כוזב מתוך כוונה לבצע הונאה נחשבת לזיוף. זה כאשר מסמכים מזויפים נוצרים, או אלה שהם אותנטיים משתנים עבור מטרה מסוימת.

יש אלמנטים לפשע של זיוף, וזה מה שהתביעה מחשיבה לפני שהורשע באשמה בחשוד.

  • מסמכים כוזבים

זיוף יכול להיות המצאת מסמך כוזב מכלום או שינוי מסמך אמיתי. השינוי הוא מהותי במיוחד אם הוא משפיע על הזכות המשפטית המפורשת. לדוגמה, כך  שהצגת מסמך עשויה להיחשב תקפה עם התייחסות לחוק המדינה, אך אם מישהו שהוא לא הגוף הממשלתי או החוקי בפועל חותם עליו, ההתחשבות בכך היא עבודה של  זיוף. כל חתימה מזויפת היא ייצוג בלתי חוקי של זהותו של האדם המשתמש במסמך הכוזב, וזה יוביל לתוצאות משפטיות כבדות משקל. במקרים כאלו חשוב לבחור עורך דין פלילי אשר יהיה המייצג הטוב ביותר להתמודדות עם הבעיה.

  • משמעות נוספת לזיוף

כאשר מדברים על זיוף פלילי, זה לא רק על כל כתיבה כוזבת. דוגמאות נפוצות למסמכים בעלי השפעה חוקית כוללות חוזים, אמנות, רישיונות נהיגה, דרכונים, צ'קים, צוואות, רישיונות מקצועיים, מרשמים, אישורים, מסמכים היסטוריים ועוד. מסמכים בעלי השפעה משפטית הם אלה המשפיעים על זכויות, הרשאות או חובות משפטיות. כתיבת מכתב ידידותי ולתת לאדם אחר לחתום עליו אינם נחשבים זיוף כי הם לא מסמכים משמעותיים  מבחינה חוקית. לעומת זאת, כניסה לשם של אדם אחר על מכתב המלצה לעבודה נחשבת לזיוף שכן היא משמעותית מבחינה משפטית שכן היא עלולה להשפיע על התעסוקה.

  • כתיבה כוזבת

שינוי המשמעות המנטלית של מסמך מסיבה מסוימת הוא סוג של זיוף. שינוי האופן  שבו הוא נראה, המוביל למצגי שווא, יכול להשפיע על היבטים משפטיים מסוימים.

  • כוונה להונות

כוונה להונות עשויה להיות כרוכה בהונאה של אדם או ישות אחרים כדי למצוא דרך החוצה היא פשע שיוביל להרשעה ברלוונטיות לזיוף.

עונשים על זיוף תעודת זהות

ההשלכות האפשריות שהתביעה יכולה להחליט עלן כוללות מאסר, קנסות, מאסר על תנאי ופיצויים, הכרוכים במתן פיצויים מהנאשם לקורבן בשל שינוי נתונים. במונחים של משך תקופת המאסר, זיוף יכול להוביל 1-2 שנים עד 15 שנים על מדרגה ראשונה מעורבים מסמכים משפטיים מסוימים, כולל מטבע, בולים, קשרים, ועוד. זיוף מדרג שני עלול להוביל ל-2-7 שנות מאסר הכוללות מסמכים כגון : פעולות, צוואות, חוזים, מסמכים ממשלתיים, מרשמים רפואיים ומסמכים משמעותיים אחרים. עבור סוגים אחרים של מסמכים, זיוף מדרגה שלישית בו יכול להיות אדם מעורב והעונש הוא עד שנת מאסר אחת או תקופת מבחן של שלוש שנים, עשוי לכלול קנסות המבוססים על כבדת הפשע. ראשית ייבחן הדרגה בה נמצא האדם כחלק משרשרת הזיוף, בהתאם לכך יוחלט על העונש הצפוי לאותו חשוד.

זמין 24/7