ההבדל בין רצח להריגה

ההבדל בין רצח להריגה

ההבדל בין רצח להרגיה הוא כוונת התחילה, בעבירות רצח יש להוכיח כי קיימת כוונת תחילה, כלומר תכנון של העבירה לפרטיה, לרבות הסתרת ראיות ועדויות כחלק מביצוע העבירה. בעבירת הריגה יש להוכיח כי המוות נגרם ללא כוונת תחילה יחד עם זאת קיימת חובת הוכחה לכך שהאדם היה מודע למעשיו.

ההבדל העיקרי לפי לשון החוק בין רצח להריגה הוא היסוד הנפשי, כלומר קיום של כוונת תחילה, או מעשה שנגרר בעקבות אירוע מקדים.

אלו הם ההסברים בחוק של רצח :

העושה אחת מאלה יאשם ברצח ודינו – מאסר עולם ועונש זה בלבד:

(1)   גורם במזיד, במעשה או במחדל אסורים, למותו של אביו, אמו, סבו או סבתו;

(2)   גורם בכוונה תחילה למותו של אדם;

(3)   גורם במזיד למותו של אדם תוך ביצוע עבירה או תוך הכנות לביצועה או כדי להקל על ביצועה;

(4)   גורם למותו של אדם כשנעברה עבירה אחרת, כדי להבטיח לעצמו, או למי שהשתתף בביצוע אותה עבירה, בריחה או הימלטות מעונש.

רבים שואלים מהו ההבדל בין רצח להריגה, הרי בסופו של יום התוצאה המתקבלת היא הקשה מכולם, רצח הוא פשע בו מואשם אדם "שלקח" את חייו של אדם אחר. ישנם שני הבחנות בין רצח, כלומר רצח והריגה.

כדי להבדיל בין רצח להריגה, חוקרי המשטה צריכים לקחת בחשבון כמה גורמים. ההבדל בין שתי ההבחנות יהיה תלוי במצב הנפשי של החשוד ובמידות הקשורות להרג.

יחד עם זאת, לרצח אל מול הרגיה קיים היבט משפטי, כיצד רואה החוק את ההבדל בין שניהם, האם החוק מטיל עונשים שונים בכל אחד מהמקרים? כל אלו הדברים אותם נבחן ונענה על השאלה באופן שיסביר בדיוק מה ההבדל בין רצח להריגה.

מה זה רצח?

המונח רצח הוא מעשה ההרג של מישהו עם זדון. לזדון שני סוגים עיקריים: 'זדון מרומז' ו'זדון מפורש '. כשאנו אומרים' הביע זדון ', הכוונה היא למעשה של הריגת אדם אחד או יותר. מצד אחד, זדון משתמע מתייחס לפעולה של ביצוע בתרחיש, שהוא ידע שהיא מסכנת חיים. במילים אחרות, המונח 'רצח' הוא הפשע של לקיחת חייו של מישהו אחר בכוונה.

אם הפשע שבוצע כרוך גם בזדון משתמע וגם בזדון מבוטא, זה ייחשב כ'רצח '. יתר על כן, הפשע מחולק לשתי דרגות. דרגת הרצח הראשונה היא מעשה ההרג של אדם אחד בכוונה. המדרגה השנייה של הפשע מתייחסת למעשה של הרג בכוונה את חייו של אדם אחר. אך ההריגה לא תוכננה ולא הוקמה מראש. מה שאנו נוהגים לשמוע בשפת העם המתה בקלות ראש.

גם במקרים כאלו כאשר מדובר על מקרה כמו גרימת מוות ברשלנות עונש מקסימלי במקרה זה יכול להגיע ל-5 שנות מאסר, כל אלו דברים אשר נלקחים בחשבון בבחינת בית הדין.

מהי הריגה?

הריגה היא מונח המתייחס לקיחת חיים שלא כדין של אדם או קבוצת אנשים. אך אין בכך שום זדון. אך אין זה אומר כי הריגה אינה מכסה את 'ההתעלמות המודעת מחיי אדם'. פשע זה יכול להיות בין אם הוא לא רצוני או רצוני. כשאנחנו אומרים הריגה מרצון, זה מתייחס לאקט של הרג מישהו כמעשה של הגנה עצמית או חום של תשוקה. מצד אחד, הריגה לא רצונית היא פעולה של הריגת אדם שלא בכוונה. זה יכול להיות תוצאה של רשלנות פלילית או פזיזות.

לא פעם אנו עדים למקרים בהם תגרה על חניה ברחוב  לצערנו הפכה להיות כזה שהסתיימה בירי ובנורא מכל שהוא אובדן חיי אדם. מקרים כאלו נבחנים ביתר זהירות לקביעה האם מדובר בהריגה או שמא מדובר ברצח.

כל עורך דין פלילי מיד ינסה לשנות את סוג האשמה, הסיבה לכך כי החוק קובע באופן חד משמעי בנוגע לרצח, העונש הוא מאסר עולם ללא כל סייגים נוספים. בית המשפט לא נותן עוד שום דרך לעונש אחר מאשר מאסר עולם ומציין במילים "ועונש זה בלבד", כלומר במקרים כאלו לא ניתן להמיר את העונש. לכן, מטרת העל של הסנגור המייצג בעבירות רצח הוא לשנות את האשמה לקלה ביותר.

ביסודו של דבר, "חום של תשוקה" מכונה לקיחת חיים של אחרים, מה שהביא להתגרות של אנשים אחרים. זהו גם מעשה שנבע מרגש קיצוני שעורר הקורבן או אנשים אחרים.

לא מעט דברים נבחנים בבית הדין בבוא לבחון תיק של רצח או הריגה, לכן, בוחן בית הדין ביתר זהירות כל מקרה ודואג למצות את הדין עם הרוצחים, ולוודא שאלו אשר שגו לא יואשמו בעבירה אשר לא מיווחסת אליהם בכוונה.

רצח והריגה הם שני פשעים חמורים. להיעזר בעורך דין או איש מקצוע בכדי להימנע מהתוצאות האחרונות של הפשע שבוצע הן דבר חשוב ובלתי נמנע.

דרגות הריגה

כמו שכבר הוסבר, להריגה קיימות דרגות, המחוקק הבין כי לכל ביצוע עבירה אשר אינה רצח וקיים ההיבט הנפשי, ישנן דרגות הריגה. יש להפריד בינהם לבין דרגות רצח כגון : רצח מדרגה ראשונה, רצח מדרגה שלישית.

בשנת 2015 בוצע תיקון חוק אשר אושר בכנסת בו סעיף הריגה הוחלק לסעיף "רצח מדרגה שנייה".

דרגות הריגה הקיימות

רצח – דינו מאסר עולם.

הריגה – דין עבירה זאת עד 20 שנות מאסר.

גרימת מוות ברשלנות – עד 3 שנות מאסר.

חוק זה אשר נקבע באותה העת, קובע כי עבירת הרצח תהיה מפוצלת לשתי דרגות:

  • רצח בסיסי : היסוד שלו הוא המתה תוך כדי אדישות לתוצאה אשר היא מביאה, עליה העונש יהיה מאסר עולם.
  • רצח בנסיבות מחמירות : כול בתוכו תכנון, הכנה והמחשבה לקבל את ההחלטה להמית אדם אחר, עונש בגין עבירה זאת יהיה מאסר עולם חובה.
זמין 24/7