הגנות משפטיות בעבירה פלילית

הגנות משפטיות בעבירה פלילית

הגנות משפטיות בעבירה פלילית שונות מיועדות לעבירות פליליות. למשל, חוק זוכיות האזרח באם הוא מואשם בעבירה פלילי כולל את הזכויות המגיעות עם מספר הגנות על אנשים המעורבים בהליך פלילי. הגנות משפטיות אלה מתחילות מחקירות משטרה ועד תהליכי משפט וערעור.

בעוד שלא כל אדם נורמיטבי הנמצא בהליך פלילי מודע לאותם זכויות העומדות לרשותו, הוא זקוק לליווי של עורך דין פלילי שידאג לעמוד על אותן זכויות ולמצות אותן.

בעוד שעבריינים צריכים לשלם עבור עבירותיהם לחברה, עדיין יש להם זכויות. לנאשמים יש זכויות ספציפיות, וגם לפושעים. יש להם זכות לעורך דין. אם נידונו, ניתנת להם הזכות לערער.

שימו לב כי חוק סדר הדין הפלילי מספק כמה תיקונים כדי שמישהו שנמצא בעבירה פלילית יכול לקבל הגנות משפטיות.
לא תמיד הגנות משפטיות בתחום אחד יכולות לעזור גם בתחום עבירה אחר, כלומר לפי סוג העבירה ניתן לעמוד על זכויות אחרות.

סעיף עימות

סעיף העימות בחוק סדר הדין הפלילי מבטיח את זכותם של הנאשמים הפליליים להתמודד פנים אל פנים עם מאשימיהם. נניח שאין עד זמין שיעיד. כל אמירה שהיא חלק מהראיות שיש בהן נטייה לסבך את הנאשם, חייבת להיות קבילה כלשונה.

משפט ציבורי ומהיר

על פי חוק סדר הדין הפלילי, מובטחת לנאשמים הפליליים הזכות לקיים משפט מהיר. משמע, כי המדינה אינה יכולה לעכב באופן בלתי סביר את ההליך הפלילי. על מנת לקבוע אם נפגעת הזכות למשפט מהיר, בית המשפט העליון משתמש בארבע סדרות מבחנים הכוללות:

 משך העיכוב.

 הסיבה לעיכוב.

 קביעתו הנאותה של הנאשם למשפט הוגן.

 האם זכויות הנאשם פוגעות בעיכוב.

סעיף סכנה כפולה

במסגרת התיקונים, עלול אדם להיות נתון לעבירה דומה כדי לסכן את החיים פעמיים. משמע, מדינות אינן רשאות להעמיד לדין מישהו בגין עבירה דומה לאחר משפט שבו כבר נקבע גזר הדין. משפט, הרשעה או זיכוי לאחר נקודת משפט ספציפית. הגנה משפטית זו עשויה להיות גם שמישהו עשוי להיות נתון לעונשי הרשעה מרובים.

אחת המחלוקות הנפוצות ביותר בכל הנוגע לסכנה כפולה היא האם ריבוי העמדות לדין כרוכות בעבירה דומה או לא. התנהגות דומה עשויה לגרום לתובעים להגיש אישומים במעמד יחיד לאחר האשמות הזיכוי במעמד אחר.

הגנות מוכרות במשפט הפלילי

כל אדם אשר הפר את הוראות החוק, מתבצע מולו הליך פלילי, העבירות כוללות בתוכן שני מרכיבים עיקריים:

מעשה פלילי – היסוד העובדתי של העבירה.

מחשבה פלילית – היסוד הנפשי של העבירה.

מכאן, כי לא די בכך שאדם ביצע את העבירה הפלילית, אלא יש להראות ללא ספק כי העבירה נבעה מתוך מחשבה פלילית.
ישנן עבירות שמחייבות תוצאה בכדי שיחשבו לעבירה פלילית, המוכרת היא כמובן "גרימת מוות ברשלנות".
אך קיימות עבירות שאינן כוללת את התוצאה בכדי שיחשבו לעבירה פלילית, לדוגמה ניסיון לרצח.

הגנת העדר שליטה

אדם לא ישא בכל אחריות פלילית למעשה שעשה במקום שלא היתה בידו לנסות ולבחור כל אלטרניטיבה אחרת, באם אדם היה תחת מצב של היפנוזה, או שביצע עבירה עקב כפייה גופנית קשה שלא יכול היה להתמודד איתה ולא בשליטתו.

הגנת אי שפיות

אחת ההגנות המוכרות ביותר, אליה אנו עדים חדשות לבקרים בהמון מקרים פליליים מפורסמים, היא הגנת אי שפיות זמנית של הדעת.

הגנה זאת קובעת כי בעת המעשה הפלילי היה האדם לקוי בכושר השכלי הבסיסי שלו, מכאן כי היה ללא יכולת להבים את המעשה הפסול אותו הוא מבצע.

קיימות הגנות נוספות בהם עורכי דין רבים נוטים להשתמש, זאת בהתאם למקרה, סוג העבירה וקו ההגנה אשר נקבע.

זמין 24/7