איומים

איומים – כל סוגי האיומים

אחד הדברים שמאפיין את מדינת ישראל הוא האופי האלים של האזרחים, למרות שאין כאן מקום לבצע הכללה, אך אין אחד שלא יסכים כי רמת האלימות במדינתנו היא בהחלט גבוה, אנו נחשפים לאלימות פיזית או מילולית כמעט בכל יום.

חלק גדול מאותם מקרי אלימות כולל בתוכו גם איומים של צד אחד כלפי האחר, והגרוע מכל הוא מקרים שאנו עדים לרצח על מקום חניה, מצב של אלימות בגלל שאדם סירב לתת סיגריה לאדם אחר על חוף הים.
בשל כמות הולכת וגוברת של מקרים מסוג זה, בית המשפט מייחס חשיבות רבה לאיומים מכל הסוגים וזאת במטרה למגר אלימות למינימום האפשרי.

בכדי למגר את האלימות בית המשפט מחריף את הענישה בנושא איומים והתנהגויות נוספות היכולות להתפרש כאיום.

מהי עבירת האיום והיסודות שלה

ראשית יש להגדיר מהו איום, יחד עם זאת מהו מעשה היכול להתפרש כאיום, סעיף 192 לחוק העונשין מגדיר את האיום, הגדרת האיום היא מהותית וזאת בכדי לקבוע האם אכן היה מדובר על התנהגות שיכולה להתפרש ככזאת המאיימת על אדם.

סעיף 192 לחוק העונשין – הגדרה – "המאיים על אדם בכל דרך שהיא, בפגיעה בגופו, בחירותו, בשמו הטוב או בפרנסתו שלו או של אדם אחר, הן במטרה להפחיד, להזיק או להקניט – דינו מאסר שלוש שנים".

המסקנה הברורה שעולה כאן מתוך ההגדרה לפי חוק העונשין, שמדובר על הגדרה מאוד כללית, הסיבה לכך היא שהרבה מאוד סוגים של התנהגות יכולים להתפרש בתור איומים.

לכן בחר המחוקק להכניס אל תוך ההגדרה את המילים "בכל דרך שהיא".

אך יחד עם זאת, יש לא מעט מקרים בהם יש הבדל מאוד מהותי בין איומים רציניים, אל בין איומי סרק שבאמת נועדו לפגוע בגופו של אדם או בפרנסתו או בשמו הטוב.

חושב להבין, מבחינת בית המשפט לא משנה בכלל אם האיום מומש או לא מומש, עצם קיומו של האיום וההפחדה אלו מספקים את בית המשפט לדון בנושא.

אם בחרתם עורך דין פלילי שייצג אתכם במקרה והואשמתם באיומים, אותו עורך דין יבחן מייד את קיום היסוד הנפשי, שכן צריך להוכיח בפני בית המשפט שהאדם אשר ביצע את העבירה, היה מודע למהות העבירה והוא מודע לכך שדבריו או מעשיו יגרמו להפחדה כלפי האדם עליו איים.

מה נחשב לאיום בפועל

כפי שכבר הוזכר, מבחינת החוק ההגדרה היא מאוד רחבה, כמעט כל סוג של התנהגות יכול להתפרש כאיום.

איום בעל פה – אמירה מילולית והפחדה בפגיעה.

איום בשפת גוף – אלו מקרים שגם בהם בית המשפט יכול לראות איום, תנועה או מעשה המייחסת איום. (לדוגמה אדם המעביר אצבע סביב צווארו לסמן לאדם מולו כי יבצע בו מעשה קשה).

איום בכתב – איום על פגיעה באדם באמצעות העברת מסר כתוב.

כל אלו יכולים להתפרש על ידי בית משפט כאיום.

העולם המודרני מביא איתו לא מעט שינויים, היום איומים יכולים להיות גם במדיה, ברשתות חברתיות ואפילו בהודעה פשוטה של כתיבת אימייל, יש אינספור אפשרויות לאיומים.

אמירות היכולות להתפרש כאיום "אני אראה לך מה זה!", הפשר כאן הוא מעורפל, לא ניתן להסיק באופן חד משמעי כי אכן מדובר על איום, לכן בית המשפט יבחן את מבחן "האדם הסביר" ואיך היה מגיב אדם סביר כאשר שומע משפט מסוג זה.

אם הואשמתם בעבירת איומים, דעו לפני מה אתם עומדים, בית המשפט מבין כי כל איום מהווה פגיעה בביטחון האישי של האדם, לא ייבחן אם החשש הזה הוא ריאלי כלל.

בשל נסיבות אלו מוצא לנכון בית המשפט לטפלך בעבירות של איומים בצורה החמורה ביותר, בין אלו עבירות איום מילוליות, בשפת גוף או בכתב.

זמין 24/7